بورسیه اراسموس

بورسیه اراسموس چیست؟ اراسموس (Erasmus) برنامه اتحادیه اروپا برای حمایت از آموزش، جوانان و ورزش در اروپا است. بودجه 14.7 میلیارد یورویی این برنامه فرصتی را برای بیش از 4…

Continue Readingبورسیه اراسموس