زبان فرانسوی

یادگیری زبان فرانسه زبان فرانسوی مانند خیلی زبان های دیگر تغییراتی در طول تاریخ داشته است،در حال حاضر هفتمین زبان پر گویش جهان فرانسوی است. فرانسوی شاید زبان آسانی نباشد…

ادامه خواندنزبان فرانسوی