موزه ها ی فرانسه و مکان های مهم تاریخی فرانسه

مقدمه قسمت اول صدای دلنشین آکاردئون، خیابان‌های سنگفرش‌شده، بوی باگت تازه، آسمان ابری و در نهایت یک برج بلند فلزی؛ وقتی همه اینها در کنار هم قرار می‌گیرند، احتمالا تصویری…

ادامه خواندنموزه ها ی فرانسه و مکان های مهم تاریخی فرانسه