هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یا هوش ماشینی هوش مصنوعی که امروزه از آن اسم برده می شود در واقع تکنولوژی است که به نحوی قابلیت تفکر دارد.⭕️ به هوش مصنوعی ( Artificial Intelligence ) هوش…

ادامه خواندنهوش مصنوعی