موقعیت یادگیری کارآموزی با همكاری دانشگاه سوربن

کارآموزی در دانشگاه سوربن 🌱موقعیت کاراموزی یادگیری عمیقپاریس با همكاري دانشگاه سوربن——————————-⭕️Internship position at the Paris Brain Institute:  Deep Learning for bioimage analysis   We are looking for an Intern…

ادامه خواندنموقعیت یادگیری کارآموزی با همكاری دانشگاه سوربن

هوش مصنوعی

تاریخچه هوش مصنوعی 📍⭕️تاریخچه هوش مصنوعی به سال های جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. زمانی که نیروهای آلمانی برای رمز نگاری و ارسال ایمن پیام ها از ماشین enigma استفاده…

ادامه خواندنهوش مصنوعی