سفارت فرانسه

وضعیت سفارت فرانسه و صدور روادید با حضور طالبان وضعیت کارمندان محلی سفارت فرانسه و اتباعش در افغانستان وزیرامور خارجه فرانسه بی آنکه به مسئولیت های حضور فرانسه در افغانستان…

Continue Readingسفارت فرانسه