معرفی اوفی

اوفی چیست؟ اوفی فرانسه اوفی یا Office Français de l’Immigration et de l’Intégration به سازمان مهاجرتی فرانسه گفته میشود. این سازمان یکی از ارگان های دولتی کشور فرانسه است که به امور خارجی‌های…

Continue Readingمعرفی اوفی