مرکز تحقیقاتی سرن

مرکز تحقیقاتی سرن فرانسه مقدمه عبارت www برای ما آشناست .wwwمهمترین مشخصهhttp یا همان پروتکل جابجائی ابرلینکها در شبکه جهانی ارتباطات و فناوری جابجائی اطلاعات هست. برای اولین بار این…

Continue Readingمرکز تحقیقاتی سرن