تبادل دانشجویی کوتوتل بین ایران و فرانسه

مقدمه برگزاری دوره آموزش دانشگاهی در مقطع تحصیلی  (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) با دانشگاه دیگر در یک کشور یا با دانشگاه‌های دیگر کشورهای جهان را دوره مشترک تحصیلی گویند. دوره‌های…

Continue Readingتبادل دانشجویی کوتوتل بین ایران و فرانسه