معرفی اوفی

اوفی چیست؟ اوفی فرانسه اوفی یا Office Français de l’Immigration et de l’Intégration به سازمان مهاجرتی فرانسه گفته میشود. این سازمان یکی از ارگان های دولتی کشور فرانسه است که به امور خارجی‌های…

ادامه خواندنمعرفی اوفی

اوفی چیست؟

درباره اوفی بیشتر بدانیم... 📌 با توجه به قوانین جدید کشور فرانسه از سال ۲۰۰۸ ویزای دانشجویی یکساله هست، همراه ویزا سفارت برگه ای به شما میدهد. دانشجویان ایرانی پس…

ادامه خواندناوفی چیست؟